OBČINA JESENICE

10
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Jesenice   9 ogledov 0
OBČINA JESENICE - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Jesenice v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Okolje in prostor
Ekološki otoki v občini Jesenice   8 ogledov 0
OBČINA JESENICE - Seznam vseh ekoloških otokov v občini Jesenice. Podatki o lokacijah (koordinate) niso znani. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturna dediščina v občini Jesenice   7 ogledov 0
OBČINA JESENICE - Registrirana kulturna dediščina na območju občine Jesenice, zajeta v Register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML