OBČINA MEŽICA

9
 

Priljubljene zbirke

Zdravje
Zdravstvene ustanove v občini Mežica   2 ogledov 0
OBČINA MEŽICA - V zbirki so zbrani podatki o zdravstvenih ustanovah v občini Mežica. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Mežica   8 ogledov 0
OBČINA MEŽICA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Mežica, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Mežica   5 ogledov 0
OBČINA MEŽICA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Mežica v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Mežica   4 ogledov 0
OBČINA MEŽICA - Seznam kulturnih objektov v občini Mežica. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML