OBČINA MISLINJA

9
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Mislinja   4 ogledov 0
OBČINA MISLINJA - Seznam kulturnih objektov v občini Mislinja. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Mislinja   7 ogledov 1
OBČINA MISLINJA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Mislinja v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Mislinja   5 ogledov 0
OBČINA MISLINJA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Mislinja, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Zdravje
Zdravstvene ustanove v občini Mislinja   2 ogledov 0
OBČINA MISLINJA - V zbirki so zbrani podatki o zdravstvenih ustanovah v občini Mislinja. Nadaljujte z branjem ...
CSV