OBČINA ODRANCI

8
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Odranci   7 ogledov 0
OBČINA ODRANCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Odranci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Odranci   6 ogledov 0
OBČINA ODRANCI - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Odranci, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Odranci   6 ogledov 0
OBČINA ODRANCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Odranci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Odranci   5 ogledov 0
OBČINA ODRANCI - Seznam kulturnih objektov v občini Odranci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Odranci   7 ogledov 0
OBČINA ODRANCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Odranci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML