OBČINA PODVELKA

9
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Podvelka   13 ogledov 0
OBČINA PODVELKA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Podvelka v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Podvelka   4 ogledov 0
OBČINA PODVELKA - Seznam kulturnih objektov v občini Podvelka. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Podvelka   4 ogledov 0
OBČINA PODVELKA - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Podvelka, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Zdravje
Zdravstvene ustanove v občini Podvelka   1 ogledov 0
OBČINA PODVELKA - V zbirki so zbrani podatki o zdravstvenih ustanovah v občini Podvelka. Nadaljujte z branjem ...
CSV