OBČINA PREVALJE

9
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Prevalje   46 ogledov 0
OBČINA PREVALJE - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Prevalje v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Prevalje   18 ogledov 0
OBČINA PREVALJE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Prevalje, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Prevalje   9 ogledov 0
OBČINA PREVALJE - Seznam kulturnih objektov v občini Prevalje. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Zdravje
Zdravstvene ustanove v občini Prevalje   7 ogledov 0
OBČINA PREVALJE - V zbirki so zbrani podatki o zdravstvenih ustanovah v občini Prevalje. Nadaljujte z branjem ...
CSV