OBČINA RADENCI

8
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Radenci   37 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Radenci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Radenci   17 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Radenci v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Radenci   10 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Seznam kulturnih objektov v občini Radenci. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Radenci   38 ogledov 0
OBČINA RADENCI - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Radenci, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Radenci   18 ogledov 0
OBČINA RADENCI - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Radenci, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...