OBČINA RADOVLJICA

10
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov v občini Radovljica   2 ogledov 0
OBČINA RADOVLJICA - V zbirki se nahaja seznam športnih objektov v občini Radovljica. Seznam vsebuje tako občinske kot privatne športne objekte. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturna dediščina v občini Radovljica   12 ogledov 0
OBČINA RADOVLJICA - Registrirana kulturna dediščina na območju občine Radovljica, zajeta v Register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Radovljica   9 ogledov 0
OBČINA RADOVLJICA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Radovljica v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Zdravje
Zdravstvene ustanove in domovi v občini Radovljica   4 ogledov 0
OBČINA RADOVLJICA - Seznam vseh zdravstvenih ustanov, ambulant, katere se nahajajo na območju občine Radovljica. Nadaljujte z branjem ...
CSV