OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

9
 

Priljubljene zbirke

Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Ravne na Koroškem   36 ogledov 0
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Ravne na Koroškem v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Ravne na Koroškem   22 ogledov 0
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Ravne na Koroškem, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Kulturni objekti v občini Ravne na Koroškem   17 ogledov 0
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM - Seznam kulturnih objektov v občini Ravne na Koroškem. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML