OBČINA RAZKRIŽJE

8
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Razkrižje   6 ogledov 0
OBČINA RAZKRIŽJE - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Razkrižje, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Razkrižje   6 ogledov 0
OBČINA RAZKRIŽJE - Seznam kulturnih objektov v občini Razkrižje. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Razkrižje   6 ogledov 0
OBČINA RAZKRIŽJE - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Razkrižje, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Razkrižje   5 ogledov 0
OBČINA RAZKRIŽJE - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Razkrižje v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Razkrižje   5 ogledov 0
OBČINA RAZKRIŽJE - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Razkrižje v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML