OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

8
 

Priljubljene zbirke

Okolje in prostor
Osi občinskih cest v občini Šmartno ob Paki   17 ogledov 0
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - osi občinskih cest iz ZK GJI v lasti občine Šmartno ob Paki. Nadaljujte z branjem ...
ZIP
 
Okolje in prostor
Evidenca zelenih in javnih površin v občini Šmartno ob Paki   9 ogledov 0
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - evidenca zelenih in javnih površin v upravljanju občine Šmartno ob Paki. Nadaljujte z branjem ...
ZIP