OBČINA VERŽEJ

8
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Registrirana kulturna dediščina v občini Veržej   7 ogledov 0
OBČINA VERŽEJ - Enote registrirane kulturne dediščine na območju občine Veržej, kot so zajete v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Športni objekti v občini Veržej   6 ogledov 0
OBČINA VERŽEJ - V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Veržej, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Seznam kulturnih objektov v občini Veržej   5 ogledov 0
OBČINA VERŽEJ - Seznam kulturnih objektov v občini Veržej. Evidenca nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Veržej   7 ogledov 0
OBČINA VERŽEJ - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Veržej v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Zbirka vsebuje linijske prikaze osi občinskih cest in njihovo... Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Vodovodna infrastruktura v občini Veržej   6 ogledov 0
OBČINA VERŽEJ - Evidenca podatkov o vodovodni infrastrukturi v občini Veržej v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML