OBČINA ŽIRI

9
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Kulturna dediščina v občini Žiri   10 ogledov 0
OBČINA ŽIRI - Registrirana kulturna dediščina na območju občine Žiri, zajeta v Register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Žiri   5 ogledov 0
OBČINA ŽIRI - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Žiri v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML