OBČINA ŽIROVNICA

10
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Kulturna dediščina v občini Žirovnica   23 ogledov 0
OBČINA ŽIROVNICA - Registrirana kulturna dediščina na območju občine Žirovnica, zajeta v Register kulturne dediščine Ministrstva za kulturo. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Izobraževanje. kultura in šport
Razvid športnih objektov v občini Žirovnica   13 ogledov 0
OBČINA ŽIROVNICA - V zbirki se nahaja seznam športnih objektov v občini Žirovnica. Seznam vsebuje tako občinske kot privatne športne objekte. Nadaljujte z branjem ...
CSV
 
Promet in infrastruktura
Občinske ceste v občini Žirovnica   15 ogledov 0
OBČINA ŽIROVNICA - Evidenca podatkov o občinskih cestah v občini Žirovnica v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture Geodetske uprave RS. Nadaljujte z branjem ...
HTML