SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE

17
 

Priljubljene zbirke

Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca o opremi, napravah in drugih sredstvih sistema ZRP, s katerimi razpolaga občina   25 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za potrebe organizacije, planiranja materialnih formacij ter plana nabave se zbira podatke o opremi, ki jo občinske enote uporabljajo za potrebe izvajanja sistema zaščite, reševanja in... Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca dokumentarnega gradiva (ODOS, INPORES) Skupne občinske uprave občin Dolenjske   5 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za učinkovito vodenje, odločanje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje, opravljanje del in nalog Skupne občinske uprave občin Dolenjske. Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Evidenca parkomatov v Mestni občini Novo mesto   6 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Pregled pokritosti parkirnih površin in možne izboljšave ali zamenjave posameznih naprav. Nadaljujte z branjem ...
XLS
PROG. VMESNIK
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Evidenca za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku Skupne občinske uprave občin Dolenjske   9 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje. Zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in za ugotavljanje prej izrečenih sankcij... Nadaljujte z branjem ...
 
Promet in infrastruktura
Evidenca lokacij GONM v Mestni občini Novo mesto   8 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Za učinkovito širjenje mreže postaj, za čim boljšo uporabniško izkušnjo in pokritost urbanih naselj s sistemom GONM. Nadaljujte z branjem ...
HTML
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Pozivi in potrdila pripadnikov sistema ZRP Skupne občinske uprave občin Dolenjske   7 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Pripadnike sistema ZRP se na izvajanje nalog, intervencije, usposabljanja itd. poziva z izdajo poziva. Ob koncu naloge se izdaja še potrdila o opravljeni dejavnosti. Nadaljujte z branjem ...
 
Pravosodje. pravni sistem in javna varnost
Usposabljanja pripadnikov sistema ZRP Skupne občinske uprave občin Dolenjske   7 ogledov 0
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOLENJSKE - Skladno z določili Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč morajo pripadniki sistema ZRP opravljati tudi usposabljanja za posamezno... Nadaljujte z branjem ...