UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

588
 

Priljubljene zbirke

Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 2015   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Slovensko javno mnenje 2015 zajema 4 tematske bloke, ki pokrivajo nacionalne in mednarodne raziskave: Stališča o delu ISSP 2015, Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države ISSP... Nadaljujte z branjem ...
 
Izobraževanje. kultura in šport
Slovensko javno mnenje 1990   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa se začne z oceno optimističnosti razpoloženja med ljudmi, primerjava sedanjega družbenega stanja s preteklim. Vprašanja so namenjena ugotavljanju posledic družbene in gospodarske... Nadaljujte z branjem ...
 
Zdravje
Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je ugotoviti stališča do samomorov nasploh ter hkrati prepoznati vzroke za samomorilne poskuse. Raziskava se ukvarja s stališči o samomorilnosti na nivoju posameznika,... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Prebivalstvo in družba
Slovenska mladina in vojaški poklic 1997   4 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskovanje odnosa slovenske mladine do vojaškega poklica izhaja iz potrebe Slovenske vojske, da se seznani s pripravljenostjo za opravljanje vojaškega poklica/profesije tistega dela... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Anketa o porabi časa (APČ) je statistično raziskovanje, s katerim želimo poizvedeti, kako ljudje porabljamo čas oz. koliko časa porabimo za kaj. Anketiranje poteka s pomočjo anketnih... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Namen raziskave je pridobiti sliko seznanjenosti z medijsko podobo v Sloveniji. Z raziskavo smo definirali slovensko medijsko strategijo. S kvalitativnim in kvantitativnim vrednotenj smo... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Prebivalstvo in družba
Nasilje v družini   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Osrednji namen predstavljenega projekta je analiza družinskega nasilja v Sloveniji s posebnim poudarkom na stopnji družbene tolerance v odnosu do nasilja, stopnji ozaveščenosti in... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Sociala in zaposlovanje
Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih   3 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Raziskava predstavlja kvantitaven del metodološkega pristopa večje raziskovalne študije v okviru katere so se izvajale tudi fokusne skupine in poglobljeni intervjuji. Poglavitni namen... Nadaljujte z branjem ...
SAV
XLS
 
Izobraževanje. kultura in šport
7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Projekt 7EU - VET - Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Education, je raziskovalna študija poklicnega izobraževanja, ki temelji na teoretičnih osnovah in... Nadaljujte z branjem ...
SAV
 
Okolje in prostor
Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Hitre družbene in gospodarske spremembe močno vplivajo tudi na vse hitrejšo dinamiko prostorskega razvoja. Na eni strani se srečujemo z vse večjimi zahtevami investitorjev po... Nadaljujte z branjem ...
TXT
 
Okolje in prostor
Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi.... Nadaljujte z branjem ...
POR
 
Izobraževanje. kultura in šport
Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987   2 ogledov 0
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE - Zajeti so demografski podatki o očetu in materi respondenta, kot je poklic, narodnost in izobrazba, primerni za analizo socialnega izvora, družbene stratifikacije in mobilnosti. Sledijo... Nadaljujte z branjem ...
POR