Aplikacije

Vse aplikacije

0

Graf nam prikazuje število oseb po starostnih skupinah, ki so v posameznem tednu bili sprejeti v bolnišnico, sprejeti na oddelek intenzivne terapije ali so umrli v bolnišnici. Podatki se lahko prikažejo Absolutno in se vidi tudi trend gibanja po tednih ali pa Relativno kjer so razvidni deleži v odstotkih posameznih starostnih skupin.

Možen je tudi prikaz Povprečne starosti, ki prikazuje povprečno starost sprejetih v bolnišnico, na oddelek intenzivne terapije in umrlih.

Podatke tedensko zbira NIJZ na podlagi EPISARI poročanja bolnišnic.

Avtor:
Znanstveno društvo Sledilnik
0

To je spletna aplikacija za analiziranje in izvažanje podatkov o vseh registriranih avtomobilih in njihovi zgodovini.

Avtor:
Marcel Lah
0

Ocena količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji za tretji načrt upravljanja voda 2022-2027

Avtor:
Agencija Republike Slovenije za okolje, Petra Krsnik
0

To je spletno mesto Mestne občine Ljubljana, namenjeno raziskovanju, prenosu in uporabi geoprostorskih (GIS) in drugih odprtih podatkov, spoznavanju in grajenju aplikacij in angažiranju uporabnikov, da aktivno rešijo prostorske izzive. Uporabnik lahko analizira in kombinira podatkovne baze z uporabo kart ter razvijanjem novih spletnih in mobilnih aplikacij.

Avtor:
Mestna občina Ljubljana
5

Avtolog je nepogrešljivo orodje, ki obiskovalcem omogoča pregled dostopnih podatkov o zgodovini vozila in pomaga pri ustvarjanju varnega in urejenega avtomobilskega trga.

Avtor:
Matevž Pesek in Vid Klopčič
0

Aplikacija avtomatsko zajema podatke Potrjeni primeri covid-19 po cepljenju v Sloveniji (NIJZ CNB) in jih prikazuje na dveh grafih skupaj s podatki potrjenih okužb iz Sledilnik-19.

Avtor:
Janez Slehernik
5

Poslovni imenik omogoča, da imate vedno na voljo podatke za vsa slovenska podjetja.

Avtor:
PC7 d.o.o.
5

Poslovni imenik omogoča, da imate vedno na voljo podatke za vsa slovenska podjetja.

Avtor:
Primož Cigoj
5

Nedavni potresi, potresna karta in potresne informacije. Potresi.com v realnem času zagotavlja potresne informacije za potresne dogodke v evropskem območju in v preostalem svetu.

Avtor:
Primož Cigoj
4.5

GeoHub-SI predstavlja enotno vstopno točko do prostorskih podatkov, storitev in aplikacij, s katerimi razpolagajo državne institucije, ter jim omogoča, da na portalu objavljajo spletne GIS servise in aplikacije ter tako omogočijo uporabo svojih podatkov in storitev širši javnosti.

Avtor:
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
2

Online pregledovanje stanja na cesti preko video kamere z osveževanjem na 5 min

Avtor:
DARS, d.d. in DRSI - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
2

Online pregledovanje hitrosti vetra v Vipavski dolini

Avtor:
DARS, d.d. in DRSI - Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo