Javni sektor

40 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Centralni register prebivalstva   7127 ogledov 7
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - CRP je osrednja zbirka podatkov o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca izdanih osebnih izkaznic   1695 ogledov 1
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Evidenca izdanih osebnih izkaznic se vodi in vzdržuje za namene preverjanja istovetnosti in državljanstva ter prehoda državne meje držav članic Evropske unije in Schengenskega prostora... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vojaška evidenca   232 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca oseb, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita   82 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, za namene izvrševanja določb Zakona o mednarodni zaščiti zbira in obdeluje določene osnovne osebne podatke osebah z mednarodno zaščito v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca prejemnikov priznanj   72 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca zagotavlja pregled prejemnikov in podeljenih priznanj s področja obrambe, zaščite in reševanja (54. člen Zakona o obrambi in 91. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca štipendistov Ministrstva za obrambo   61 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Zagotavljanje izvrševanja pravic in dolžnosti štipendistov za delo v Slovenski vojski, Ministrstva za obrambo v skladu z Zakonom o obrambi, Zakonom o štipendiranju ter Zakonom o službi v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o javnih financah (ZJF)   60 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA - Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o javnih financah. UNP kot... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o financiranju občin (ZFO-1)   56 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA - Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca varnostnega preverjanja tujih državljanov   19 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - V kontroliranem objektu ali prostoru, fizično nadzorovanem objektu ali območju in vitalnem objektu ali območju jedrskega objekta lahko delajo samo osebe in tuji državljani, ki... Nadaljujte z branjem ...
DOC