2496 ogledov

Register stalnega prebivalstva

Register stalnega prebivalstva se vodi in vzdržuje za namen zagotavljanja pregleda nad stanjem in gibanjem prebivalstva (18. člen Zakona o prijavi prebivališča). Evidenca vsebuje: –priimek in ime, –EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena, –kraj rojstva, –staro stalno prebivališče, –novo stalno prebivališče, –državljanstvo, –narodnost (le če se je posameznik o njej želel izreči), –zakonski stan, –priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno razmerje do njega, –začasnih prebivališčih, –naslovu za vročanje, –odjavi stalnega prebivališča v tujino, –začasnem odhodu v tujino. V registru stalnega prebivalstva se vodi tudi evidenca gospodinjstev in vsebuje podatke: –priimek in ime, –EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena, –kraj rojstva, –stalno prebivališče, –državljanstvo, –zakonski stan, –priimek in ime ter EMŠO posameznika, ki vodi gospodinjstvo, ter sorodstveno razmerje do njega, –datumu prijave, odjave oziroma spremembe glede vzpostavitve in včlanitve v gospodinjstvo. Poleg osebnih podatkov, pa se v registru stalnega prebivalstva vodijo tudi podatki o: –dovoljenju oziroma prepovedi posredovanje podatkov od prve do pete alineje uporabnikom, ki nimajo zakonske podlage za zbiranje teh podatkov, –datumu prijave, odjave oziroma spremembe prebivališč oz. trajanju prijave –pristojnemu organu, ki je izvedel prijavo, odjavo ali spremembo, –postopku ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 03. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede Družbena in socialna vprašanja, demografija
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2001-01-0530
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1991
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1 (povezava na IP:https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=830&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=012720395e88daf5067fe6f5fe6deedc)

Komentarji (1)

vpis v register stalnega prebivališča
Objavljeno 21. 9. 2021 13:13

Spoštovani!
Sem strokovna delavka v PBI. Danes je pacientka podpisala odločbo o prijavi zakonskega prebivališča (na občini). Ali mora zdaj do vpisa čakati 15dni do pravnomočnosti. Ali lahko to opravite prej. Saj je stalni naslov v registru vezan na zdravstveno zavarovanje, denarno socialno pomoč in itd. , ki so življenjsko pomembni.

lep pozdrav
Marica

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.