102 ogledov

Evidenca pravnomočnih odločb o prekrških v zvezi z javnim naročanjem

Državna revizijska komisija kot prekrškovni organ zaradi zagotavljanja izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku, za ugotavljanje prej izrečenih sankcij za prekrške in za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence vodi evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških. Ta evidenca vsebuje zlasti: - podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke); - pravno opredelitev prekrška; - številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Državna revizijska komisija

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 17. 01. 2017
Posodobljeno na OPSI 10. 02. 2023
Ključne besede Prekršek, javno naročilo, naročnik, odgovorna oseba, podizvajalec, ponudnik, storilec, vlagatelj
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Navedba vira »Javne informacije Slovenije, Državna revizijska komisija«
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Po stroškovniku
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje od 1. 1. 2005
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.