Javni sektor

111 najdenih zbirk

Show Search Facets »
Javni sektor
Evidenca izdanih dovoljenj za dostop do tajnih podatkov   204 ogledov 0
URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV - Seznam oseb, ki imajo dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti »STROGO TAJNO«, »TAJNO« ali »ZAUPNO«. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Register državljanstev   62 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Informatizirana zbirka podatkov o osebah, ki so zaprosile za državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo in o osebah, ki so zaprosile za prenehanje državljanstva Republike Slovenije. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca civilnih zmogljivosti za podporo države gostiteljice - EHONAS   48 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE - Evidenca je namenjena za zagotavljanje podpore države gostiteljice (HNS) s civilnimi zmogljivostmi. Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca pripadnikov Civilne zaščite ter državljanov, ki prostovoljno sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči   216 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE - Evidenca zagotavlja ažurnost priprav Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč (prva alineja prvega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca napotenih oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije   135 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE - Oblikovanje seznama vseh oseb, ki so jih državni organi Republike Slovenije napotili v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije. V skladu s 37. členom Zakona o napotitvi... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Centralna evidenca izdanih orožnih listin   97 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Centralna evidenca orožnih listin je zbir evidenc izdanih orožnih listin, ki jih vodijo pristojni organi za izdajo orožnih listin. Zagotavlja podatke o imetnikih orožja, orožnih listinah... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o uporabnikih storitve SI-PASS   85 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Ministrstvo, pristojno za javno upravo, vzdržuje storitev za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS. Gre za zbirko uporabnikov storitve SI-PASS. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Pridobitev državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo   81 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE - Zbirka vsebuje podatke o osebah, ki so pridobile državljanstvo Republike Slovenije na podlagi prošnje. Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Zbirka podatkov o referentih prijavne službe Overitelja na MJU   66 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO - Ministrstvo, pristojno za javno upravo, izvaja naloge državnega overitelja digitalnih potrdil za občane, poslovne subjekte in državno upravo. Zbirka vsebuje podatke o zaposlenih v... Nadaljujte z branjem ...
 
Javni sektor
Evidenca o usposabljanjih članov svetov javnih zavodov na področju kulture   64 ogledov 0
MINISTRSTVO ZA KULTURO - Ministrstvo, pristojno za kulturo, vodi evidenco o udeležencih programa usposabljanj za člane svetov javnih zavodov na področju kulture. Način vodenja in podatke, ki se vpisujejo v... Nadaljujte z branjem ...