301 ogledov

Vojaška evidenca

Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo prostovoljno opravljati vojaško službo v rezervni sestavi, vojakih na služenju vojaškega roka, vojaških obveznikih, vojaških osebah v stalni sestavi Slovenske vojske in na delovnih mestih Ministrstva za obrambo, na katerih se opravlja vojaška služba (1. in 2. točka prvega odstavka, in četrti odstavek 20. člena in 58. člen Zakona o obrambi; 7. člen, prvi odstavek 8. člena in 62.b člen Zakona o vojaški dolžnosti; tretji odstavek 22. člena, tretji odstavek 28. člena in prvi odstavek 29. člena Zakona o tajnih podatkih; prvi odstavek 49. člena Zakona o obrambi; 342. točka Pravil službe v Slovenski vojski) Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (3)

html
Ministrstvo za obrambo
html
html
Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 13. 03. 2020
Ključne besede vojaška evidenca, vojaška služba, vojaški rok
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2980, 1991-03-0742, 2001-01-4450, 2009-01-3757
Pravna podlaga - nazivi Zakon o obrambi (ZObr)
Zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD)
Zakon o tajnih podatkih (ZTP)
Pravila službe v Slovenski vojski
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.