133 ogledov

Evidenca o pravnomočnih odločbah o prekrških

Evidenca pravnomočnih odločb obsega: podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež ter enotno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne podatke), pravno opredelitev prekrška, številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. Vpis podatkov v evidenco pravnomočnih odločb o prekrških se opravi na podlagi podatkov iz pravnomočnih odločb, ki jih izdajo prekrškovni organi. Namen obdelave: (1) zagotavljanje izvrševanja pravnih posledic odločb o prekršku in ugotavljanje izrečenih sankcij za prekrške in (2) za izdajanje potrdil o podatkih iz te evidence. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 04. 2017
Posodobljeno na OPSI 01. 08. 2018
Ključne besede odločba o prekršku, prekršek
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-2226,2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK)
Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 6. 6. 2012
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.