74. spremljanje procesa zaključka denacionalizacije - stanje na dan 31. 3. 2021

Statistični podatke štiriinsedemdesetega spremljanja realizacije načrtovanega zaključka procesa denacionalizacije (za upravne enote in ministrstva na 1. in 2. stopnji odločanja) po stanju na dan 31. 3. 2021. V zadnjem trimesečju (od 31. 12. 2020 do 31. 3. 2021) je ostalo število pravnomočno zaključenih postopkov pred upravnimi enotami nespremenjeno (38.384 pravnomočno zaključenih od 38.417 zadev), skupno število nerešenih zadev pa se je iz 60 zmanjšalo na 56. Postopke je v celoti, z vsemi pravnomočno zaključenimi zadevami, do 31. 3. 2021 zaključilo 29 upravnih enot. Na prvi stopnji odločanja pa ima vse zadeve zaključene 5 upravnih enot, in sicer UE Domžale, Ribnica, Ruše, Šmarje pri Jelšah in Tolmin, ki pa imajo nekaj zadev še v pritožbi. Ministrstvo za kulturo, ki odloča na prvi stopnji o denacionalizaciji stvari, ki so zavarovane po predpisih o varstvu kulturne dediščine, ima še 19 nerešenih zadev na prvi stopnji in 6 zadev v pritožbi, Ministrstvo za okolje in prostor, ki odloča na prvi stopnji o vračilu premoženja, zavarovanega po predpisih o ohranjanju narave, pa ima na prvi stopnji še 2 nerešeni zadevi in 3 zadeve v pritožbi. Pri vseh upravnih organih na prvi stopnji odločanja (upravne enote, MK, MKGP, MOP in MF) je bilo skupno vloženih 39.714 denacionalizacijskih zahtevkov, od tega je pravnomočno zaključenih 39.597 zadev, kar predstavlja 99,7 % realizacijo glede na vse vložene zadeve. NEREŠENIH je ostalo še 117 zadev, od tega je na prvi stopnji 77 nerešenih zadev, v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču pa je skupaj še 40 zadev. Ministrstva, ki na drugi stopnji rešujejo pritožbe, so v obdobju treh mesecev skupaj rešila 15 denacionalizacijskih zadev. Na drugi stopnji je skupaj nerešenih še 19 denacionalizacijskih zadev. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

xls
MIN,1.in 2. stopnja - PLAN in realizacija na dan 31.3.2021, T-4 (1)
doc
obrazložitev tabel 31. 3. 2021
xls
STANJE ZADEV NA DAN 31.3.2021, 1. in 2. stopnja (1)
xls
UE - PLAN in realizacija na dan 31.3.2021 in pravnomočno zaključene zadeve, T-1 (1)
xls
UE SKUPAJ, stanje 31.3.2021. T-6 (1)
xls
UE -ZBIRNI PODATKI O realizaciji na dan 31. 3. 2021 in pravnomočno zaključene zadeve, T-3 (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 19. 04. 2021
Ključne besede denacionalizacija, denacionalizacija zadev, zaključka procesa denacionalizacije
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 31. 3. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami 73. spremljanje zaključka procesa denacionalizacije - stanje na dan 31. 12. 2020,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.