Odprti podatki

V okviru projekta Odprti podatki je bil pripravljen pregled stanja na področju skrbi za raziskovalne podatke v Sloveniji. Identificirani so bili problemi, postopki in rešitve v različnih fazah življenjskega kroga ustvarjanja, vrednotenja, shranjevanja, objavljanja ter uporabe raziskovalnih podatkov. Pri pripravi nacionalnega načrta in zaključkov na tem področju so bile uporabljene izkušnje in specifike različnih akterjev na različnih inštitucijah. Raziskovanje problematike se je navezovalo na različne faze raziskovalnih podatkov in akterjev, ki so ob tem prisotni. V ta namen je bilo opravljenih 22 intervjujev s slovenskimi strokovnjaki z različnih znanstvenih področij, ki so ustvarjalci, skrbniki ali uporabniki podatkov, zanimanje pa je bilo usmerjeno v to, kakšni so potenciali v prihodnosti. Poleg ugotavljanja, kakšno je stanje v Sloveniji, je bil eden izmed temeljnih ciljev prve faze projekta Odprti podatki poskus identifikacije nastavkov bodočega, bolj izpopolnjenega sistema dostopa do raziskovalnih podatkov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (22)

pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 1 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 2 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 3 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 4 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 5 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 6 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 7 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 8 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 9 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 10 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 11 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 12 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 13 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 14 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 15 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 16 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 17 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 18 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 19 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 20 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 21 [datoteka podatkov]
pdf
Odprti podatki - Stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki, intervju 22 [datoteka podatkov]

Dodatne povezave (5)

pdf
Intervju: stanje, problemi in odgovornost za skrb nad podatki [Vprašalnik]
html
Odprti podatki: načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji
html
Kako do podatkov ADP
html
Izvorni metapodatki
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 13. 12. 2022
Posodobljeno na OPSI 12. 06. 2024
Ključne besede KAKOVOST, METODOLOGIJA, METODOLOGIJA ZBIRANJA PODATKOV, NAČIN ZBIRANJA PODATKOV, PODATKI, Slovenija, ZNANOST, odprti dostop, ponovna uporaba, ravnanje z raziskovalnimi podatki, skrb za podatke, življenjski krog podatkov
Področje Znanost in tehnologija
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Arhiv družboslovnih podatkov Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil. Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni podatka
URL zunanjega zajema https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/raziskave/opisi/
Datum zunanjega zajema 12/06/2024 23:02
Datum metapodatkov Ni podatka
GUID zunanjega zajema odpp11
Geografsko območje Ljubljana
Časovno obdobje 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.