59 ogledov
Všečkaj

Podnebne spremembe: Meritve 1981-2010, dnevni podatki, ločljivost 0,125°

Zbirka vsebuje časovno vrsto dnevnih podatkov meritev povprečne, najvišje in najnižje temperature ter višine padavin in referenčne evapotranspiracije v obdobju 1981–2010 nad Slovenijo v pravilni mreži, ločljivosti 0,125°. Podatki so dobljeni iz podatkov točkovnih meritev meteorološke mreže ARSO, ki so z metodami prostorske interpolacije preračunani nad ozemlje celotne države. Podatki so v datotekah formata NetCDF. Datoteke meritev imajo imena, ki vsebujejo podatke o imenu spremenljivke, času meritev, verziji itn., ločenimi s podčrtajem. Komponente imen so: ime spremenljivke (evspsblpot: referenčna evapotranspiracija, pr: višina padavin, tas: povprečna temperatura zraka, tasmax: najvišja temperatura zraka in tasmin: najnižja temperatura zraka), ločljivost mreže (12km: 0,125°), institucija (ARSO), verzija interpolacije, časovni korak meritev (day: 1 dan) ter začetni in končni datum meritev (v obliki LLLLMMDD, kjer je LLLL leto, MM mesec in DD dan). Ena od možnosti dela z datotekami NetCDF (ekstrakcija, agregacija itn.) je program CDO. Branje in statistične obdelave na datotekah NetCDF so mogoče tudi s statističnim paketom R, še posebej z njegovima paketoma ncdf4 in raster. Povezavi do programov CDO in R najdete v dodatnih povezavah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

netcdf
Meritve referenčne evapotranspiracije 1981–2010
netcdf
Meritve višine padavin 1981–2010
netcdf
Meritve temperature zraka na dveh metrih 1981–2010
netcdf
Meritve dnevne najvišje temperature zraka 1981–2010
netcdf
Meritve dnevne najnižje temperature zraka 1981–2010

Dodatne povezave (6)

html
ARSO: Podnebne spremembe
pdf
ARSO: Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja (1. sintezno poročilo)
html
ARSO: Atlas podnebnih projekcij
html
html
The R Project for Statistical Computing
json
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 25. 09. 2020
Posodobljeno na OPSI 23. 02. 2021
Ključne besede "podnebne spremembe, podnebje, projekcije, Slovenija, meritve"
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2089
Pravna podlaga - nazivi Zakon o meteorološki dejavnosti (ZMetD)
URL zunanjega zajema https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/OPS21/OPSI/
Datum zunanjega zajema 23/02/2021 00:12
Datum metapodatkov 30. 09. 2020
GUID zunanjega zajema podnebne-spremembe-meritve-1981-2010-dnevni-podatki-locljivost-0-125
Geografsko območje Slovenija
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 1981 - 31. 12. 2010
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami.

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.