521 ogledov

Centralna kadrovska evidenca državne uprave

Za izvajanje politike upravljanja s kadrovskimi viri v organih državne uprave, za obračun plač in izvajanje drugih obveznosti delodajalca ter za odločanje o pravicah in obveznostih iz delovnih razmerij se na podlagi 46. člena ZJU vodi centralna kadrovska evidenca državne uprave. V centralni kadrovski evidenci se za javnega uslužbenca vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja – za določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o priznanjih in nagradah; 11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 13. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec; 15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 16. podatki, potrebni za obračun plače, in 17. drugi podatki v skladu z zakonom. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede javni uslužbenci, kadrovske zadeve, organi državne uprave, zaposleni
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2003
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.