2266 ogledov

Centralni register čebelnjakov

Centralni register čebelnjakov vsebuje podatke o kmetijskem gospodarstvu, podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva, podatki o čebelnjakih, podatki o sporočanju v Register živilskih obratov za med in čebelje pridelke tudi v predelani obliki, podatki o številu čebeljih družin v čebelnjakih. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Register čebelnjakov
pdf
Opis in navodila za uporabo registra

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 16. 03. 2020
Ključne besede Kmetijstvo, živalska proizvodnja, živinoreja
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2002-01-0716, 2005-01-4018, 2008-01-5081
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Pravilnik o označevanju čebelnjakov in stojišč
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.