295 ogledov

Centralni register drobnice

Centralni register drobnice vsebuje podatke o premikih drobnice. Zbirajo se tudi podatki o kontrolah, izdanih dokumentih in ušesnih znamkah, korespondenci in letnih pregledih. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede Kmetijstvo, živalska proizvodnja, živinoreja
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke UREDBA SVETA (ES) št. 21/2004 z dne 17. decembra 2003 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz ter o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in direktiv 92/102/EGS in 64/432/EGS s spremembami
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2005-01-4018, 2001-01-1959, 2002-01-0716, 2010-01-4069, 2014-01-3506
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Pravilnik o identifikaciji in registraciji drobnice
Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.