1136 ogledov

Davčni register

V davčnem registru se osebni podatki o osebah, ki se vpisujejo v davčni register zbirajo, hranijo in nadalje obdelujejo za namen pobiranja davkov ter za namene opravljanja drugih nalog, določenih v Zakonu o finančni upravi (v nadaljevanju: ZFU). Osebni podatki v zbirki se nanašajo na zavezance za vse vrste obveznosti - na fizične osebe; ustanovitelje pravnih oseb, družbenike oz. člane; osebe, ki so pooblaščene za zastopanje pravne osebe in druge osebe, ki opravljajo dejavnost. Podrobnejša vsebina podatkov v davčnem registru je določena v 49. členu ZFU. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 07. 11. 2017
Posodobljeno na OPSI 05. 03. 2024
Ključne besede davčna številka, zavezanci
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0961
Pravna podlaga - nazivi Zakon o finančni upravi (ZFU)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 12. 1996
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralna elektronska hramba (CEH) - eVEM, Centralni register prebivalstva, Poslovni register Slovenije, izvršilni vpisnik in Informacijski sistem eINS Vrhovnega sodišča RS, Sodni register, Evidenca prijav, sprememb in odjav zavarovanih oseb obveznega zdravstvenega zavarovanja iz evidence zavarovanih oseb, Register transakcijskih računov

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.