6515 ogledov

Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije (PRS) je skladno z Zakonom o Poslovnem registru Slovenije osrednja javna baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. PRS vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije. AJPES kot pooblaščeni izvajalec dejavnosti državne statistike skupaj s Statističnim uradom RS in Banko Slovenije, v skladu s predpisi, izvaja nekatere naloge zbiranja podatkov za statistična raziskovanja v elektronski obliki. AJPES je delno odprl podatke iz PRS in dva krat mesečno objavi datotetko v xml obliki z osnovnimi podatki iz PRS. Pri posameznem poslovnem subjektu so tako dostopni podatki o matični številki, popolnem imenu, poslovnem naslovu, pravnoorganizacijski obliki ter registrskem organu. AJPES seznam osvežuje dva krat mesečno. Poslovni register Slovenije (PRS) je za večino poslovnih subjektov primarni register, saj se z vpisom v PRS registrirajo samostojni podjetniki, gospodarske družbe in fizične osebe – sobodajalci. Za vse ostale poslovne subjekte (društva, sindikati, politične stranke in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost) je PRS izvedeni register, saj se ti poslovni subjekti registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugem registrskem organu in jih AJPES šele nato vpiše v PRS. O vpisih gospodarskih družb in drugih subjektov, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register, odločajo registrska sodišča. O vpisih podatkov samostojnih podjetnikov (od 1. 7. 2005 dalje) in fizičnih oseb – sobodajalcev (od 21. 1. 2008 dalje) v PRS odloča AJPES. Del zbirke PRS je tudi Evidenca digitalnih potrdil (EDP) zakonitih zastopnikov poslovnih subjektov. Gospodarske družbe in drugi subjekti vpisa v sodni register sestavljajo 35 % vseh poslovnih subjektov, vpisanih v PRS, 42 % vseh poslovnih subjektov predstavljajo samostojni podjetniki in fizične osebe – sobodajalci, ostali subjekti pa 23 % vseh poslovnih subjektov PRS. (Vir: spletna stran AJPES) Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
O poslovnem registru

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 09. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 15. 04. 2024
Ključne besede AJPES, PRS, Poslovni register Slovenije, društva, fizične osebe ki opravljajo registrirano dejavnost, javna baza podatkov, politične stranke, poslovni subjekti, sindikati, sobodajalci
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Da
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2090
Pravna podlaga - nazivi Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja dvotedensko
Časovno obdobje od 1. 7. 2005
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.