800 ogledov

Dohodnina

Zbirka vsebuje statistično obdelane podatke o pobrani dohodnini. Za odmerno leto 2011: datum obdelave 12. 11. 2012 Za odmerno leto 2012: datum obdelave 6. 11. 2013 za odmerno leto 2013: datum obdelave 20. 11. 2014 Za odmerno leto 2014: datum obdelave 18. 11. 2015 Za odmerno leto 2015: datum obdelave 30. 6. 2017 Za odmerno leto 2016: datum obdelave 13. 11. 2016 Za odmerno leto 2017: datum obdelave 15. 11. 2018 Za odmerno leto 2018: datum obdelave 18. 11. 2019 Za odmerno leto 2019: datum obdelave 14. 01. 2021 Za odmerno leto 2020: datum obdelave 24. 11. 2021 Za odmerno leto 2021: datum obdelave 22. 11. 2022 Za odmerno leto 2022: datum obdelave 1.12.2023 Datoteka "po davčnih razredih" vsebuje podatke razdeljene po davčnih razredih, in sicer: število zavezancev, ki so bili uvrščeni v posamezen davčni razred, znesek dohodka, znesek osnove za odmero dohodnine in znesek odmerjene dohodnine. Datoteka "po dohodkovnih razredih" datoteka prikazuje porazdelitev števila zavezancev, njihovo višino dohodka, osnove za odmero dohodnine in znesek odmerjene dohodnine po dohodkovnih razredih in sicer v odvisnosti od dosežene povprečne plače v RS v posameznem letu. V datoteki "po olajšavah" datoteki so podane vrste olajšav in sicer število zavezancev za posamezno olajšavo in znesek olajšave. V datoteki "po virih" je podano: število zavezancev, ki so imeli posamezen vir dohodka, znesek dohodka v EUR pri posameznem viru in znesek med letom plačane akontacije dohodnine v EUR. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (48 v periodični vrsti)

2022

xlsx
xlsx
po dohodkovnih razredih
2022
xlsx
po davčnih razredih
2022

2021

xlsx
xlsx
po dohodkovnih razredih
2021
xlsx
po davčnih razredih
2021

2020

xlsx
xlsx
po dohodkovnih razredih
2020
xlsx
po davčnih razredih
2020

2019

xlsx
po dohodkovnih razredih
2019
xlsx
po davčnih razredih
2019

2018

xlsx
xlsx
po dohodkovnih razredih
2018
xlsx
po davčnih razredih
2018

2017

xls
po dohodkovnih razredih
2017
xlsx
po davčnih razredih
2017

2016

csv
po dohodkovnih razredih
2016
csv
po davčnih razredih
2016

2015

csv
po dohodkovnih razredih
2015
csv
po davčnih razredih
2015

2014

csv
po dohodkovnih razredih
2014
csv
po davčnih razredih
2014

2013

csv
po olajšavah
2013
csv
po dohodkovnih razredih
2013
csv
po davčnih razredih
2013

2012

csv
po davčnih razredih
2012
csv
po dohodkovnih razredih
2012

2011

csv
po dohodkovnih razredih
2011
csv
po davčnih razredih
2011

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 19. 06. 2018
Posodobljeno na OPSI 05. 03. 2024
Ključne besede boniteta, darilo, davek, davčni razred, davčni zavezanec, dobiček, dohodek, dohodnina, jubiljena nagrada, nadomestilo, obresti, olajšava, plača, regres
Področje Finance in davki
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0961, 2006-01-5013
Pravna podlaga - nazivi Zakon o finančni upravi (ZFU)
Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1. 1. 2011
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.