Ekološki otoki na območju občine Litija

Ekološki otok je prostor, kjer so nameščene posode za ločeno zbiranje sekundarnih surovin za določen bivalni okoliš, in sicer zaradi racionalizacije ločenega zbiranja odpadkov. Lokacijo določijo izvajalci in občina ter se uredijo praviloma v stanovanjskih območjih in ob oziroma v večjih trgovinah, trgovskih centrih, zdravstvenih ustanovah, šolskih ustanovah in otroških vrtcih. Na območju mest in urbanih naselij ali večjih strnjenih stanovanjskih območjih se ekološki otoki uredijo vsaj na vsakih 250 prebivalcev. Ekološki otoki se vzdržujejo in uredijo tako, da: – povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste ločenih frakcij se na ekoloških otokih zbira, – se odpadki ločeno zbirajo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi, – na lokaciji ekološkega otoka ne prihaja do onesnaževanja okolja. Na ekoloških otokih se ločeno zbirajo ali v kombinaciji s sortirnico sortirajo in razvrščajo najmanj – steklo, vključno z drobno prodajno embalažo iz stekla, – kovine, vključno z drobno prodajno embalažo iz kovine. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Lokacije ekoloških otokov

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 05. 2021
Posodobljeno na OPSI 11. 05. 2021
Ključne besede ekološki otok, odpadki iz gospodinjstev
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Statut Občine Litija, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija
Pravna podlaga - SOP številka 1993-01-2629, 2004-01-1694, 2015-01-1513, 2017-01-1836
Pravna podlaga - nazivi Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Uredba o odpadkih
Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
Geografsko območje Občina Litija
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 12. 12. 2001
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.