Energetski statistični pregled Energija v Sloveniji

Publikacija predstavlja mednarodno primerljiv prikaz energetskih tokov na bilančni osnovi. Spremljamo prehod-tok naravnih količin in energije (v Joule) vsakega vira posebej, od sektorja oskrbe z energijo, preko transformacije (pretvorbe) in izgub, do sektorja končne rabe. Dodani so tudi podatki o emisijah toplogrednih plinov ter glavni energetski kazalniki na makroekonomskem nivoju. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (8 v periodični vrsti)

2012

pdf
EVS 2012
31/12/2012

2011

pdf
EVS 2011
31/12/2011

2010

pdf
EVS 2010
31/12/2010

2009

pdf
EVS 2009
31/12/2009

2008

pdf
EVS 2008
31/12/2008

2007

pdf
EVS 2007
31/12/2007

2006

2005

pdf
EVS 2005
31/12/2005

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 10. 2017
Ključne besede energetika, energetska bilanca, energetski viri, oskrba z energijo, statistika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja neredno
Časovno obdobje 1. 1. 2000 - 31. 12. 2012
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/letna-energetska-bilanca/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.