112 ogledov

Evidenca (AVE) udeležencev strokovnih izpitov in preizkusov znanja, seminarjev in tečajev tujih jezikov

V zbirki so podatki javnih uslužbencev in zunanjih udeležencev (priimek in ime, EMŠO, davčna št., datum rojstva, spol, E-naslov, GSM št., naslov bivališča, pošta, organ zaposlitve, končana šola), ki so se prijavili na strokovne izpite in preizkus znanja, priprave na strokovne izpite in preizkus znanja ter usposabljanja in tečaje tujih jezikov Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 09. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede javni uslužbenci, poklicno usposabljanje, zaposlovanje
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-2759, 2002-01-2758, 2003-01-0238, 2011-01-4939, 1999-01-3777
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
Zakon o prekrških (ZP-1)
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 3. 7. 2003
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.