Evidenca centrov za certificiranje hmelja

Zbirka vsebuje: identifikacijska številka centra za certificiranje hmelja, identifikacijka številka kmetijskega gospodarstva, če je center za certificiranje hkrati tudi pridelovalec hmelja, opremljenost centra za certificiranje hmelja, dejavnost centra za certificiranje hmelja, ime oseb, ki izvajajo naloge certificiranja, številka in datum listine o dodelitvi ali odvzemu priznanja centra za certificiranje hmelja. Omejitve so glede osebnih podatkov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6 v periodični vrsti)

2017

pdf
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2017
2017

2016

pdf
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2016
2016

2015

pdf
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2015
2015

2014

pdf
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2014
2014

2013

pdf
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2013
2013

2012

pdf
Končno poročilo o priglašenem in certificiranem pridelku slovenskega hmelja, letnik 2012
2012

Dodatne povezave (2)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede center, certificiranje, hmelj, pridelek
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2008-01-4145
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.