271 ogledov

Evidenca imetnikov rejnih živali

Evidenca imetnikov rejnih živali vsebuje podatke o imetnikih rejnih živali, gospodarstvih-lokacijah, kjer se redijo rejne živali in vrsti oziroma vrstah rejnih živali na gospodarstvu. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 15. 06. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede Kmetijstvo, živalska proizvodnja, živinoreja
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2002-01-0716, 2005-01-4018, 2001-01-1959, 2014-01-3506
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (ZVMS)
Zakon o veterinarstvu (ZVet-1)
Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Centralni register prebivalstva, Poslovni register Slovenije, Register prostorskih enot, Evidenca subjektov, Register kmetijskih gospodarstev

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.