280 ogledov

Evidenca imetnikov službenih izkaznic

Ministrstvo za notranje zadeve je pristojno za podeljevanje in odvzem službenih izkaznic. Evidenca vsebuje osebno ime, rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva) in EMŠO, stalno in začasno prebivališče, državljanstvo, številko in vrsto službene izkaznice, fotografijo osebe, kršitve tega zakona, datum podelitve, odvzema in status službene izkaznice, datum in vrsta strokovne usposobljenosti (izobraževanje, strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje, obdobno izpopolnjevanje, usposobljenost za nošenje orožja, uporabo službenih psov, plinskega razpršilca in druge oblike usposabljanja), datum sklenitve in prenehanja delovnega razmerja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Portal GOV.SI, Javni red - Zasebno varovanje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 06. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 16. 03. 2023
Ključne besede službene izkaznice, zasebno varovanje
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2011-01-0690
Pravna podlaga - nazivi Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Pristojni organ zaradi varstva ljudi in premoženja ter pravnega prometa na svoji spletni strani objavi seznam oseb (ime in priimek imetnika službene izkaznice ter št. službene izkaznice), ki na podlagi odločbe o odvzemu ali po prenehanju veljavnosti izkaznice pristojnemu organu niso vrnile službene izkaznice.

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.