170 ogledov

Evidenca dovoljenj za arheološke raziskave

Evidenca izdanih kulturnovarstvenih soglasij za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline in odločb o (so)financiranju predhodnih arheoloških raziskav. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za kulturo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 01. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 09. 01. 2018
Ključne besede arheologija, evidenca, kultura, kulturna dediščina, okoljske raziskave
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485, 2013-01-0061, 2014-01-3764
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1)
Pravilnik o arheoloških raziskavah
Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih arheoloških raziskav iz državnega proračuna
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 29. 1. 2013
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.