Evidenca izdanih pooblastil tehničnim službam in strokovnim organizacijam

Javna agencija RS za varnost prometa je pristojna za spremljanje in nadzor nad pravilnostjo izpolnjevanja potrdil o skladnosti ter izdajanje dvojnikov, duplikatov in nadomestnih potrdil o skladnosti. Evidenca vsebuje podatke o izdanih potrdilih o skladnosti in soglasij k registraciji za posamezna vozila, tehničnih lastnostih in stanju vozil ter njihovem proizvajalcu. Vsebuje tudi podatke o izdajatelju potrdil o skladnosti ter osebnih imenih njegovih odgovornih oseb in kontaktnih oseb ter podpisnikov listin. Kadar se potrdilo o skladnosti izda v postopku posamične odobritve ali se izda soglasje k registraciji v postopkih identifikacije in ocene tehničnega stanja vozila na zahtevo posameznika vsebuje tudi osebne podatke o vlagatelju zahteve. Podatki o nazivu pooblaščenih zastopnikov proizvajalca in znamkah vozil so javni in so objavljeni na spletni strani agencije (Seznam proizvajalcev oz. pooblaščenih zastopnikov za izdajanje potrdil o skladnosti). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2016

xls
SEZNAM IZVAJALCEV S PODROČJA VOZIL
15/7/2016

Dodatne povezave (1)

html
Seznam tehničnih služb in strokovnih organizacij

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 07. 2017
Posodobljeno na OPSI 08. 01. 2018
Ključne besede dokumenti vozila, motorno vozilo, prodajni zastopnik, znamka
Področje Promet in infrastruktura
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-5475
Pravna podlaga - nazivi Zakon o motornih vozilih (ZMV)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 15. 7. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.