656 ogledov

Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (EVIZO)

EVIZO je aplikacija namenjena izvajanju ukrepov M1 in M2 PRP 2014-2020. V njej se vodijo podatki, ki so pomembni za izvajanje obeh ukrepov kot so: vsebine usposabljanj in svetovanj, izvajalci usposabljanj/svetovanj, udeleženci usposabljanj/svetovanj, lokacije usposabljanj itn. V EVIZU se vodijo tudi osebni podatki: KMG-MID, lastnik/solastnik/uporabnik gozda, ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, datum in kraj rojstva, telefon, elektronski naslov. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 10. 2022
Ključne besede izobraževanje, kmetijsko gospodarstvo, kmetijstvo
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.