108 ogledov

Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist

Ministrstvo za notranje zadeve in krajevno pristojne upravne enote so pristojni za odločanje o nadomestilu in ustanovitvi služnosti v javno korist, če je zaradi za opravljanje nalog ob državni meji potrebna uporaba zemljišč, ki otežuje redno rabo zemljišč. Evidenca vsebuje naslednje podatke: - parcelna številka in katastrska občina zemljišča, na katerem so postavljena, nameščena ali shranjena tehnična in druga sredstva iz prvega odstavka 8. člena tega zakona; - boniteta zemljišča in vrsta dejanske rabe; - osebno ime lastnika zemljišča, EMŠO, datum smrti, naslov stalnega in začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje in številka osebnega računa oziroma ime in priimek skrbnika za posebne primere; - osebno ime osebe, ki uporablja zemljišče na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, EMŠO, naslov stalnega in začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, prebivališče v tujini, naslov za vročanje, številka osebnega računa in podatek o vrsti in trajanju stvarne pravice oziroma trajanju najemne ali zakupne pravice; - naziv in sedež firme, matična številka firme in številka poslovnega računa, če je upravičenec do nadomestila ali lastnik zemljišča pravna oseba; - obseg posega na zemljišču (vrsta, dolžina ali površina in obdobje uporabljenega tehničnega ali drugega sredstva in natančna lokacija posega); - številka in datum odločbe o nadomestilu prve in druge stopnje ter organ, ki je izdal odločbo; - številka in datum odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o nadomestilu; - številka in datum sklenitve pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist; - številka in datum odločbe o ustanovitvi služnosti v javno korist prve in druge stopnje ter organ, ki je izdal odločbo; - številka in datum odločitve upravnega in vrhovnega sodišča o ustanovitvi služnosti v javno korist; - datum in višina izplačila nadomestila; - številka in datum odločitve sodišča o določitvi višine odškodnine za ustanovitev služnosti v javno korist; - datum in višina izplačila odškodnine za ustanovitev služnosti v javno korist Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

docx
Evidenca nadomestil in služnosti v javno korist

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 02. 2021
Posodobljeno na OPSI 10. 03. 2021
Ključne besede javna uprava, javni interes, služnost ob državni meji
Področje Javni sektor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Zakon o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo, 15/13 – ZNPPol in 5/17), SOP 2007-01-3205
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.