50 ogledov
Všečkaj

Evidenca o dostopu sodišča, državnega tožilstva in policije do podatkov

V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z ZPPDFT-1, obdelujejo naslednji podatki: 1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali EMŠO, državljanstvo ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov, sedež, matična številka ter davčna številka osebe, v zvezi s katero so sodišče, državno tožilstvo, policija dostopali do podatkov urada; 2. podatki o transakciji, v zvezi s katero so sodišče, državno tožilstvo, policija dostopali do podatkov urada (znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij); 3. opis okoliščin in razlogov za predložitev podatkov urada ter namena uporabe zahtevanih podatkov. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Spletna stran UPPD”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 04/05/2022
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-preprecevanje-pranja-denarja/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka