Evidenca pooblaščenih izvajalcev preventivnega dela s področja zaščite in reševanja

Evidenca pooblaščenih izvajalcev preventivnega dela s področja zaščite in reševanja vsebuje podatke o izvajalcih posameznih nalog, opredeljenih v predpisih ter podatke o izvajalcih usposabljanj (prvi in drugi odstavek 32. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; prvi odstavek 32. člena in 33. člen Zakona o varstvu pred požarom; prvi in tretji odstavek 34. člena Zakona o varstvu pred utopitvami). Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
Uprava RS za zaščito in reševanje
html
Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 28. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 27. 10. 2017
Ključne besede pooblaščeni izvajalec, preventiva, reševanje, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščita
Področje Javni sektor
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2183, 1993-01-2577, 2000-01-2065
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.