107 ogledov

Evidenca prejetih vlog za projekte za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo skladno s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) vsako leto do 1. oktobra objavi javni poziv – povabilo investitorjem k prijavi projektov za proizvodne naprave na obnovljive vire energije in za soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki se na razpisu potegujejo za prejem podpore v naslednjem letu. Javna evidenca vsebuje prejete vloge, urejene o datumu prejema, izbrani tehnologiji in viru ter o predvideni električni moči proizvodnih naprav in predvidenem zaključku projektov. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

pdf
Evidenca prejetih vlog za projekte - javni poziv december 2016

Dodatne povezave (1)

html
Agencija za energijo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 22. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 30. 11. 2017
Ključne besede Energetika
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.