118 ogledov

Evidenca SAP POR

Evidenca SAP POR zajema: - evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki vsebuje podatke o storilcu prekrška; pravno opredelitev prekrška; številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo; - vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (PN vpisnik); - vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (ODL vpisnik); - vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog (OBP vpisnik); - evidenco predlogov drugim prekrškovnim organom; - seznam odvzetih premetov (v prekrškovnem postopku). Kategorije posameznikov na katere se nanašajo podatki v zbirkah: kršitelji, obdolženci in storilci prekrškov po ZP-1 in drugi udeleženci v postopku o prekršku (tolmač, izvedenec, priča, vlagatelj pravnega sredstva ipd.). Namen obdelave osebnih podatkov: evidentiranje zadev, ki jih obravnavajo; učinkovito vodenje postopkov in njihova preglednost; statistično poročanje. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran Finančne uprave Republike Slovenije

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 11. 2017
Posodobljeno na OPSI 15. 02. 2023
Ključne besede prekršek, sankcija, storilec
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238, 2011-01-1598
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.