Evidenca sredstev iz popisa

Evidence podatkov sredstev iz popisa zagotavlja popolnitev vojske in drugih obrambnih potreb in vsebuje podatke o vrsti, zmogljivosti, stanju transportnih in drugih sredstev ter o enotni matični številki imenu in priimku ter prebivališču lastnikov in uporabnikov teh sredstev oziroma zemljišč in objektov (6. točka prvega odstavka 20. člena Zakona o obrambi). Zaradi popolnitve štabov, enot in služb Civilne zaščite, zbirka vsebuje tudi podatke o vrsti, zmogljivostih, stanju transportnih in drugih sredstev, za katere velja materialna dolžnost ter o imenu, priimku, prebivališču oziroma zaposlitvi lastnikov in uporabnikov teh sredstev (druga alineja prvega odstavka 32. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami). Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
Ministrstvo za obrambo
html
Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 13. 03. 2020
Ključne besede civilna zaščita, evidenca sredstev, obramba, popis, sredstvo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2980, 1994-01-2183, 2001-01-4451
Pravna podlaga - nazivi Zakon o obrambi (ZObr)
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
Zakon o materialni dolžnosti (ZMatD)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.