Evidenca vodij priprav civilne obrambe

Zbirka osebnih podatkov se skladno s 3. točko prvega odstavka ter drugim in četrtim odstavkom 20. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04-uradno prečiščeno besedilo in 95/15) vodi z namenom, da se zagotovi ažurnost priprav civilne obrambe. Zbirka vsebuje naslednje podatke: - EMŠO, - ime in priimek, - rojstni podatki, - stalno/začasno prebivališče, - podatki o zaposlitvi; - telefonska številka v službi, na naslovu stalnega in začasnega prebivališča ter številke mobilnih telefonov Podatki se nanašajo na vodje priprav civilne obrambe in njihove namestnike, upravitelje obrambnih načrtov ter njihove namestnike. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
Ministrstvo za obrambo
html
Metapodatki za zbirko po ZVOP-1

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 13. 03. 2020
Ključne besede civilna obramba, obramba, obrambne priprave, obrambni načrt, priprava civilne obrambe, upravitelj obrambnega načrta, vodja
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1994-01-2980
Pravna podlaga - nazivi Zakon o obrambi (ZObr)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.