1285 ogledov

Gostota javnega cestnega omrežja po regijah od leta 1990

Podatki o gostoti javnega cestnega omrežja v časovni seriji od leta 1990 dalje so zbrani v Excelovi datoteki s preglednicami in vrtilnimi tabelami. Definicija: Dolžina ceste je vsota dolžin odsekov, ki ji pripadajo, glede na tip odseka. - V dolžino cest brez priključkov se vštevajo odseki tipa A in O. - Dolžina cest s priključki pa obsega odseke tipa A, O in P. - Drugih tipov odsekov (V, D in R) se v dolžino cest ne všteva. Metodologija: vse ceste (AC in HC, GC in RC) brez priključkov. Zbirniku dolžin javnih cest (državnih in občinskih) sledijo delovni listi: - Regije z gostoto javnega cestnega omrežja (časovna serija od leta 1990 dalje) - Občine z dolžinami državnih in občinskih cest (po vrstah cest za zadnje leto) - Vrtilna tabela dolžin javnih cest po občinah, vrstah cest in tipih odsekov za zadnje leto, - Preglednica z dolžinami javnih cest po občinah in regijah z zbirno tabelo za zadnje leto. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2022

xls
Gostota_javnega_cestnega_omrezja_po_regijah
31/12/2022
xls
Gostota_javnega_cestnega_omrezja_po_obcinah
31/12/2022

Dodatne povezave (2)

html
Direkcija RS za infrastrukturo
html
Direkcija RS za infrastrukturo - Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 06. 10. 2017
Posodobljeno na OPSI 28. 04. 2023
Ključne besede državne ceste, gostota cestnega omrežja, javne ceste, občinske ceste
Področje Promet in infrastruktura
Občinski podatki Da
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1997-01-1642
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnih cestah (ZJC)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja letno
Časovno obdobje od 1990
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.