213 ogledov

Hidrografija

Hidrografija vključuje podatke o tekočih in stoječih vodah ter o grajenih in ostalih objektih povezanih z vodami. Točkovni podatkovni sloj hidrografije vsebuje elemente (objekte, segmente) hidrografije, ki so zajeti s točkovno geometrijo (npr. slap, izvir, ponor, jez, zapornica, stopnja, itd.). Linijski podatkovni sloj hidrografije – površinske vode vsebuje površinske vode, ki so zajete z linijsko geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, melioracijski jarek, itd.). Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo vsebuje objekte in ostale dele površinskih voda, ki so zajeti z linijsko geometrijo (npr. slap, zapornica, nasip, jez, stopnja, itd.). Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – površinske vode vsebuje površinske vode, ki so zajete s ploskovno geometrijo (npr. struga vodnega toka, kanal, akumulacijsko jezero, jezero, vodni zbiralnik, rekreacijski bazen, itd.). Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo vsebuje objekte in ostale dele površinskih voda, ki so zajeti s ploskovno geometrijo (npr. jez, obalna konstrukcija, prodišče, zapornica, itd.). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

zip
Točkovni podatkovni sloj hidrografije
zip
Linijski podatkovni sloj hidrografije – površinske vode
zip
Linijski podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo
zip
Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – površinske vode
zip
Ploskovni podatkovni sloj hidrografije – objekti in ostalo

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 17. 12. 2021
Posodobljeno na OPSI 03. 03. 2023
Ključne besede Celinske vode, Direktiva 2000/60/ES, Hidrografija, Nacionalno, Vodna območja (Vodna direktiva), Vodna območja podenote (Vodna direktiva), jezera, morje, reke, voda, vodotoki
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2017-01-1602
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (ZV-1)
Pravilnik o vodnem katastru
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 13. 12. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.